Logo l@te
Logo URV

Modelo de planificación estratégica de los espacios educativos tecnológicos a nivel de educación universitaria, propuesa para la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela

La present tesi va consistir en el disseny d'un model de planificació estratègica dels espais educatius tecnològics a nivell d'educació universitària. El treball s'ajusta al paradigma interpretatiu i fa ús del mètode descriptiu; l'enfocament utilitzat va ser de caràcter mixt per l'aplicació de tècniques de recol·lecció de dades, tant quantitatives com a qualitatives, a un col·lectiu de persones pertanyents a la Universitat Nacional Experimental del Táchira, UNET. L'anàlisi de dades va permetre obtindre  conclusions en l'ordre organitzatiu, tecnològic i acadèmic que col·loca en evidència la necessitat d'aplicació d'accions en l'ordre estratègic, tàctic i operatiu, a fi d'implantar i expandir amb èxit nous espais d'ensenyament i aprenentatge a les universitats fonamentat en l'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC).