Logo l@te
Logo URV

Events

A continuació es detallen els diferents events, seminaris, congressos i jornades organitzades pel L@TE o per altres institucions i que poden ser d’interés per la temàtica relacionada amb les TIC.

Tipus d’event: Suscriure’s:
Activitats del LATE   
Congressos internacionals   

Calendari del LATE - Events i Congressos