Logo l@te
Logo URV

l@te

El Laboratori d’Aplicacions Telemàtiques a l’Educació (L@te) té el seu origen en un grup de Recerca sobre Hipermedia Distribuïda que va sorgir del Departament de Pedagogia l’any 1994 finançat per l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) de la Universitat Rovira i Virgili. La característica diferencial d’aquest equip de recerca era la seva interdisciplinaritat, estava format per Informàtics i Pedagogs. Amb el temps això ha constituït la nostra característica fonamental i el nostre major valor afegit.
Els processos de disseny i desenvolupament de projectes, des d’aquesta perspectiva, han resultat molt rics, ja que abordar temes tecnològics des d’una perspectiva tècnica-pedagògica suposa tot un repte tant des de la metodologia de treball com des del mateix procés de desenvolupament de tots els nostres projectes.

També és important destacar que quan comencem a analitzar les possibilitats de l’aplicació de la telemàtica a l’Educació, Internet estava molt poc estès al nostre país. Això significa que treballar en aquest camp, ens ha permès ser testimonis de l’aproximació INTERNET-Educació i de participar en la definició de les seves aplicacions en el nostre context més proper.

Laboratori d’Aplicacions Telemàtiques a l’Educació.
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia.
Carretera de Valls s/n Tarragona 43007.
Telèfon: 97755 8466 – Fax: 97755 8078 – Correu-e: late@urv.cat