Logo l@te
Logo URV

El aprendizaje de física i en entornos tecnológicos. Un modelo de formación blended learning basado en el desarrollo de habilidades cognitivas básicas

Es reporta el disseny i avaluació d'un curs Blended Learning (BL) per a Física I a la Universitat Nacional Experimental del Táchira, UNET, Venezuela, que incorpora les Tecnologies de la Información i Comunicació (TIC) al procès d'ensenyament-aprenentatge de Física I i propicia al desenvolupament i Habilitats Cognitives bàsiques (HC) de l'alumne per a l'aprenentatge d'aquesta ciència.