Logo l@te
Logo URV
MIND THE GAP: A SNAPSHOT OF E-SKILLS GENDER DIFFERENCES IN SPAIN

MIND THE GAP: A SNAPSHOT OF E-SKILLS GENDER DIFFERENCES IN SPAIN

SR0071 2019-200122

2020 - 2022

A Espanya hi ha identificat una escletxa de gènere entre homes i dones pel que fa a l'ús de les tecnologies digitals. Els nivells avançats d'aquest habilitats acostuma a ser desenvolupat mitjançant assignatures STEM. En aquesta línia s'han anat fent diverses reformes curriculars vers la manera en que s'aborden les STEM s'observa que ja des de l'educació primària es produeix aquesta diferència que, a més, incrementa en l'educació secundària i es fa tangible en un nivell d'abandonament dels estudis d'aquest àmbit més alt per part de les dones.

L'objectiu d'aquest projecte es fer una fotografia de la situació real de l'escletxa de gènere aprofundint en les diferències entre homes i dones a l'hora d'escollir estudis universitaris o la seva percepció de les e-skills. 

Participants

Nom Centre
Mireia Usart Universitat Rovira i Virgili
Mercè Gisbert Universitat Rovira i Virgili
Vanessa Esteve Universitat Rovira i Virgili
Cristina Valls Universitat Rovira i Virgili
Carme Grimalt Universitat Rovira i Virgili
Despoina Schina Universitat Rovira i Virgili
Anna Sánchez-Caballé Universitat Rovira i Virgili
Mònica Sanromà Universitat Rovira i Virgili

Programa d'ajuts

L’objectiu principal d’aquest estudi és mesurar l'escletxa digital de gènere en termes d’autopercepció i rendiment de e-skills i analitzar si preveu els índexs d'abandonament per part de les dones a Espanya. Fruit d'aqui sorgeixen les següents preguntes de recerca:

  • Quines són les dades d’abandonament dels estudiants en STEM (d’ESO a estudis de postgrau) per gènere?
  • En quines matèries específiques relacionades amb STEM?
  • Hi ha una relació significativa entre l'autopercepció de les e-skills i el rendiment i l'abandonament en assignatures i estudis relacionats amb STEM?
  • Quin és el perfil, en termes d’habilitats electròniques, d’una estudiant estudiant STEM?

Es realitzarà un disseny quantitatiu disruptiu per recollir dades de secundària i edcuació superior mitjançant Learning Analytics. A més, també s'empraran proves d'autopercepció de les eSkills amb una mostra representatvia. 

Amb aquesta informació es farà un anàlisi de clusters dels perfils STEM de les estudiants i un estudi predictiu que mesurara l'autopercepció de les e-skills i l'abandonament de les noies.