Logo l@te
Logo URV

Formación del profesorado de la universidad de Panamá en tecnologías de la información y la comunicación

Aquesta investigació respon a les aspiracions i exigències de nivell macro i micro que envolten l’educació universitària. Per mostra, es presenta a continuació extractes d’alguns “documents guia” que marquen el destí de l’educació superior a Panamà. En aquesta presentació partim de les alineacions a nivell macro per arribar a nivells cada vegada més immediats.