Logo l@te
Logo URV

Teacher training in ict-based learning settings: design and implementation of an on-line instructional model for English language teachers

El segle XXI afronta la seva ciutadania amb eleccions noves, oportunitats i reptes a causa de la presència de tecnologia a totes les esferes de vida: empresarial i administració, govern, educació… Els canvis profunds experimentats en el camp acadèmic han de ser vistos com a possibilitats noves que les tecnologies noves han influit en ell. L'ensenyament tradicional i els paradigmes han estat sacsejats per l'impacte de la integració de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC fins ara) per pràctiques educatives al temps que els mestres i professors s'enfrenten a reptes que varien des de l'adquisició d'habilitat a l'alfabetització en l'ús d'ELL al lliurament de les eines necessàries que dirigiran estudiants per esdevenir creadors de coneixement i usuaris. Així, profundament immersos en la societat de coneixement, una societat basada a un crític, ús racional i reflexiu d'informació global i distribuïda (Gisbert, 2003:252) en la qual la majoria de comunicació excepcional és xarxes telemàtiques, un dels reptes més gransdel segle XXI, el segle per habilitar mestres i estudiants per aconseguir competència en l'ús de tecnologia.