Logo l@te
Logo URV

La formació en tecnologies de la información y la comunicación del professorat de matemàtiques

La realització de la Tesi Doctoral sobre la Formació en Tencologia Educativa de la Informacó i la Comunicació del Professorat de Matemàtiques, contextualitzada en els centres públics de secundària de les comarques de la província de Tarragona, tenia com a principals objectius investigar quins eren els coneixements, ús i necessitats formatives, de col·lectiu consultat, respecte als recursos tecnològics, amb la finalitat de poder extraure elements importants que poguessin servir de guia per a la seva formació futura.