Logo l@te
Logo URV

An Investigation of the Social and Academic Uses of Digital Technology by University Students

Aquest estudi ens presenta una perspectiva diferent de què és el que pensen els alumnes de la URV sobre l’ús de les tecnologies digitals amb finalitat acadèmica i social; i com es senten sobre el fenomen “natiu digital”. L’objecte central d’aquest estudi és entendre com els estudiants universitaris utilitzen les tecnologies digitals i quines són les implicacions del seu ús en l’educació superior. Per abordar aquest objectiu, el investigador va adoptar un enfocament interpretatiu i va desenvolupar una estratègia d’investigació de mètodes mixtes. Les principals tècniques de recollida de dades utilitzades van ser la revisió integradora de la literatura, els qüestionaris en línia i les entrevistes semi-estructurades.