Logo l@te
Logo URV

El proyecto EDUCAT1x1 y su impacto en la asignatura de lengua castellana. Un primer análisis desde las Terres de l’Ebre

La present tesi realitza un seguiment del primer any d’implementació del projecte eduCAT1x1 a la demarcació educativa de les Terres de l’Ebre, on durant el curs 2010/2011 s’ha generalitzat un model basat en la completa digitalització de les aules d’Educació Secundària Obligatòria (incorporació de pissarres digitals interactives, distribució d’un microportàtil a cada alumne, generalització dels llibres digitals, connexió de les aules a la xarxa, etc.).