Logo l@te
Logo URV

Competencia informacional de los estudiantes de enfermería del campus Terres de l’Ebre para buscar y seleccionar información académica en internet

L'accès a les noves tecnologies no garantitza, en cap cas, una competencia informacional suficient. S'està capacitant als estudiants per a interrogar, distingir les fons més adequades pel tema que es busqui i a diferenciar-les críticament? L'objectiu d'aquest estudi és avaluar la competència informacional en l'ús d'Internet como a font d'informació acadèmica, d'estudiants d'infermeria, a la Universitat Rovira i Virgili.