Logo l@te
Logo URV

La integració de les tic a la universitat: models, problemes i reptes

L’impacte de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC) en les universitats resulta especialment significatiu perquè algunes de les seves potencialitats coincideixen amb funcions prioritàries d’aquestes institucions, com ho són la localització, producció, emmagatzematge, crítica i transmissió de la informació i la d’organitzar ofertes formatives. Per mitjà de les TIC disposem de nous formats de producció i difusió de coneixements i de nous entorns de formació. La utilització de les TIC està ampliant i modificant quantitativa i qualitativament les actuacions referides a la docència, la recerca i la gestió que s’estan desenvolupant en les universitats, i poden afectar també, en darrer terme, la nostra forma de pensar, d’actuar i d’aprendre.