Logo l@te
Logo URV

Las tecnologías de la información y la comunicación en la Universidad Autónoma de Querétaro: propuesta estratégica para su integración

L'objectiu prinicpal de la tesi és analitzar l'estratègia institucional de la UAQ per a la integració de les TIC des del punt de vista docent i discent.