Logo l@te
Logo URV

X-PRESS@'T: L'ús educatiu del so per a la millora i transferència de l'aprenentatge de la llengua oral en contextos plurilingües.

So, aprenentatge de llengües, comunicació, contextos plurilingües.