Logo l@te
Logo URV

COMPTIU: Competències transversals bàsiques per a la incorporació a la universitat

La finalitat d'aquest projecte és definir les competències transversals bàsiques que necessiten els alumnes per a fer el trànsit Secundària-Universitat i dissenyar una eina TIC que ens permeti mesurar el seu grau d'assoliment per tal de tenir dades rellevants, en clau alumne, per a poder incidir en el procés de tutoria acadèmica de l'alumne universitari.