Logo l@te
Logo URV

NOVA PUBLICACIÓ - ICT AND SUSTAINABLE EDUCATION

S'ha publicat un nou article al monogràfic ICT and Sustainable Education de la revista Sustainability. L’article presenta una experiència de formació docent sobre la integració d’Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) mitjançant robòtica educativa. Els objectius de l’estudi són investigar el nivell de competència digital docent de professorat en formació i examinar la seva capacitat per integrar els ODS en projectes de robòtica educativa.

Schina, D., Esteve-González, V., Usart, M., Lázaro-Cantabrana, J.L., & Gisbert, M. (2020). The Integration of Sustainable Development Goals in Educational Robotics: A Teacher Education Experience. Sustainability, 12 (23). https://doi.org/10.3390/su122310085.