Logo l@te
Logo URV
La formació dual en competència digital docent: una estratègia de col·laboració interinstitucional (II)

La formació dual en competència digital docent: una estratègia de col·laboració interinstitucional (II)

2017 - 2018

Aquest projecte és una continuïtat de l’anterior desenvolupat durant el curs 2016-17. Els resultats obtinguts fins ara evidencien el desenvolupament de les competències dels estudiants i la valoració positiva de l’experiència de tots els agents implicats. Aquests resultats es presentaran a la jornada d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques a la FECP (URV) el 16 de maig de 2017 i al FIETxs‘17 a Bellaterra el 27 de juny de 2017.

L’objectiu general d’aquest projecte segueix sent millorar la formació inicial dels futurs docents mitjançant una estratègia de formació col•laborativa entre la universitat i els centres educatius.

En primer lloc, els centres educatius ofereixen un escenari real d’ensenyament-aprenentatge i recerca. En segon lloc, des de la universitat es col•labora en el disseny i desenvolupament de recursos i materials didàctics, innovadors i ajustats a les necessitats expressades per cada escola.

Millorar la qualitat de la formació dels futurs mestres passa, d’acord amb els darrers informes governamentals i amb la literatura científica, implica oferir una formació més pràctica i participativa.  Vincular, a través d’aquesta estratègia de formació, els coneixements teòrics i pràctics esdevé tot un repte però a la vegada un element clau i necessari per a formar docents.

La competència digital docent (CDD) és una competència que forma part del currículum dels estudiants dels graus d’educació. El desenvolupament d’aquesta competència en els futurs mestres és una necessitat creixent a la qual cal donar resposta des de les institucions educatives.

Participants

Nom Centre
Escola l’Arrabassada Escola l’Arrabassada
Escola Torreforta Escola Torreforta

Programa d'ajuts

Projectes PONT 2017

L’objectiu general (OG) és millorar el procés de desenvolupament i adquisició de competències professionals dels futurs mestres mitjançant una experiència de formació dual en contextos educatius reals.

Objectius específics (OE):

OE1. Desenvolupar la CDD dels futurs mestres a través d’activitats contextualitzades basades en la resolució de problemes.

OE2. Desenvolupar una estratègia de formació dual que es pugui transferir a altres estratègies formatives dels graus d’educació.

OE3. Potenciar la presència de tecnologies mòbils digitals en les programacions i materials docents elaborats.

Projecte d’innovació

Comunicacions:

  • Lázaro-Cantabrana, J.L; Sanromà-Giménez, M. & Gisbert-Cervera, M. (2017). La formación en competencia digital en los grados de educación: colaboración entre instituciones educatives.Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia 2017: Les Tecnologies digitals en els nous escenaris d'aprenentatge (FIETxs2017), Bellaterra, Barcelona, España [presentation]
  • Domínguez, S. & Mogas, J. (2017). Espais virtuals d'aprenentatge. IV Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIETxs2017). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Barcelona, Catalunya.
  • Sanromà-Giménez, M., Lázaro-Cantabrana, JL. & Gisbert-Cervera, M. (2018). El aprendizaje servicio como estrategia para el desarrollo de competencias profesionales docentes en la universidad. CIEDO 2018. Barcelona, Spain. [presentation]

  • Sánchez-Caballé, A., Lázaro-Cantabrana, J.L. & Gisbert-Cervera, M. (2018) COMDID: una eina per a l’autoavaluació per a la millora del desenvolupament professional. CIEDO 2018. Barcelona, Spain. [presentation]