Logo l@te
Logo URV
Comunitats virtuals d'aprenentatge (COVA)

Comunitats virtuals d'aprenentatge (COVA)

2004MQD 00083

2004 - 2005

El principal objectiu d'aquest projecte, és millorar i augmentar l'eficiència i l'eficàcia en la formació de titulats per a la societat del coneixement, partint de la situació real de les tres universitats participants (UB, UdL i URV).

Amb aquest projecte es pretén:

 • Des d'un punt de vista curricular, integrar l'eina del centre de recursos tant a les assignatures pròpies d'educació física com a les de NTIC.
 • Generar comunitats virtuals d'aprenentatge de professors (afavorint la interdisciplinarietat).
 • Generar comunitats virtuals d'aprenentatge d'alumnes, afavorint la seva implicació en el porcés de formació i la seva implicació en el disseny i desenvolupament de material de formació.
 • Generar recursos, activitats i espais de diàleg i discussió per millorar la qualitat del procés docent.
 • Potenciar l'autoaprenentatge i la col·laboració dels estudiants i dels professors, generant així un espai comú per a la cooperació i la generació de coneixement conjunt.

Participants

Nom Centre
Mercè Gisbert Cervera Universitat Rovira i Virgili
Oleguer Camerino Foguet Universitat de Lleida
Francesc Buscà Donet Universitat de Barcelona
Xavier Carrera Farran Universitat de Lleida
Marta Castañer Balcells Universitat de Lleida
Luís Marqués Molías Universitat Rovira i Virgili
Saturnino Gimeno Martín Universitat Rovira i Virgili
Carmen Perez Ramirez Universitat Rovira i Virgili
Tàrek Lutfi Gilabert Universitat Rovira i Virgili
Angel-Pío González Soto Universitat Rovira i Virgili
José Luís Lázaro Cantabrana Universitat Rovira i Virgili
 1. Aplicar el centre de recursos virtual interuniversitari en la docència de qualitat en l'àrea de l'educació física i de les NTIC.
 2. Generar comunitats virtuals d'aprenentatge interuniversitari en l'àmbit de l'educació física i de les NTIC amb una participació activa del professorat i de l'alumnat.
 3. Potenciar el treball col·laboratiu, l'intercanvi d'experiències i la generació de coneixement en l'àmbit de l'esmentada matèria.
 4. Continuar potenciant la generació i l'intercanvi de recursos educatius en format electrònic com a elements de suport per a l'autoaprenentatge dels estudiants universitaris en l'àmbit de l'educació física.
 5. Facilitar l'adquisició d'habilitats i competència bàsiques TIC en els estudiants universitaris.
 6. Establir els principis bàsics d'una metodologia de treball col·laboratiu en un entorn tecnològic que afavoreixi la participació activa de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge mitjançant la utilització de les eines telemàtiques.
 7. Establir els criteris i principis bàsics per tal de poder transferir l'utilització del centre de recursos virtual a unes altres àrees de coneixements en l'àmbit universitari.
 8. Produir un conjunt de serveis, recursos i espais comuns en xarxa que puguin ser utilitzats per tal de fomentar la formació contínua del professorat des de l'àmbit universitari i en relació a l'educació física.

El desenvolupament del projecte es fonamenta en dos eixos bàsics: 

La investigació-acció participativa i el treball col·laboratiu en xarxa mitjançant l'ús de les eines telemàtiques. La síntesi complementària dels seus punts forts permetrà optimitzar les potencialitats del projecte en relació a la capacitació didàctica i tecnològica del professorat per a la integració curricular de les TIC tant a nivell docent com investigador.