Logo l@te
Logo URV
Avaluació Mixta de la Competència Digital del Professorat d’Educació Secundària en Formació Inicial (AMIXDocent)

Avaluació Mixta de la Competència Digital del Professorat d’Educació Secundària en Formació Inicial (AMIXDocent)

2024 - 2023

En el context digital post pandèmia s'ha fet més evident la necessitat d'incorporació de la Competència Digital Docent (CDD) en tots els programes formatius per tal d’assegurar el seu desenvolupament degut a la manca de formació en desenvolupament professional. Tot i que s’ha parlat molt de la CDD del professorat d’Educació Infantil i Primària no s’ha posat la mateixa atenció en la capacitació del professorat de Secundària. Per altra banda, l'avaluació d'aquesta s'ha centrat majoritàriament en mètodes i instruments quantitius. És en aquest punt en el que es centra aquest projecte que parteix de la necessitat d'avaluar d'una manera més complerta, utilitzant mètodes quantitius i qualitatus de forma conjunta.

S'aprofita el coneixement generat en l'ARMIF anterior, CerTICDocent, amb el disseny i construcció d'un instrument quantitatiu basat en casos, COMDID C, per tal de centrar part dels esforços d'aquesta nova proposta en la part qualitativa. Aquesta es preten desenvolupar a partir de la utilització d'una eina de vídeo anàlisi, per la potencialitat d'avaluació a posteriori d'enregistraments en situacions d'aula, per tal dels diferents agents. Estudiants del màster, tutor/res i mentors/res. Conjugant l'avaluació quantititiva a partir de casos, més l'avaluació amb videoanàlisi amb diferents agents, generem una visió molt complerta i constratada d'avaluació de la CDD.

En aquest objectiu hem format aquest consorci/grup, on participem 8 universitats catalanes que oferim el Màster de Formació del Professorat que permetrà estudiar la temàtica, prendre decisions de forma comuna i aplicar les accions en un nombre important d'universitats i grups d'estudiants.

Participants

Nom Centre
Ramon Palau Universitat Rovira i Virgili
Luis Marqués Universitat Rovira i Virgili
Jesús Granados Universitat de Girona
Nayra Lloch Universitat de Lleida
Gil Pla Universitat de Vic
Xavier Canaleta Universitat Ramon Llull
Mireia López Universitat Politècnica de Catalunya
Dolors Puigjaner Universitat Rovira i Virgili
Andy Modoro Universitat Autònoma de Barcelona
Kaia Pozos Universitat de Barcelona
Eduard de Torres Universitat Ramon Llull
Emili Samper Universitat Rovira i Virgili
Cèlia Llurba Universitat Rovira i Virgili
Jordi Satorra Institut Martí Franquès de Tarragona
Francesc Closa Jesuïtes Lleida-Col·legi Claver
Maria Lourdes Jesuïtes Lleida-Col·legi Claver
David Vilaplana Ins l’Estatut de Rubí
Núria Martínez Ins Jaume Callis de Vic
Rosa M. Alegret La Salle Gracia
Pablo Muñoz Col·legi Sant Pau de Tarragona
Anna Borrull Col·legi Sant Pau de Tarragona