Logo l@te
Logo URV
@DHER: Desenvolupament d'un Entorn en Xarxa per la promoció de l'Adherència a Programes d'Activitat Física prescrits a l'Atenció Primària

@DHER: Desenvolupament d'un Entorn en Xarxa per la promoció de l'Adherència a Programes d'Activitat Física prescrits a l'Atenció Primària

2006AIRE/07

2007 - 2010

Per promoure un canvi d’hàbits en l’estil de vida és necesita continuitat en la pràctica de exercici físic. Tot i tenir èxit a curt termini en la participació de la població, l’hàbit es perd en un elevat percentatge d’adults.L’adherència a l’exercici físic ha de ser, per tant, un dels objectius principals dels programes de prevenció de les malalties cròniques no transmissibles. Aconseguir aquest objectiu representa el veritable èxit de les actuacions en salut pública perquè és el que realment produeix un canvi real en els hàbits i en l’estil de vida sedentari. Cal tenir present que per a que es produeixin els canvis d’hàbits caldrà també realitzar un abordatge psicològic i social en les intervencions, a més a més de l’estructura habitual del programa d’exercici físic.

La finalitat d’aquest projecte és desenvolupar un entorn tecnològic en xarxa per tal de que pugui promoure l’adherència a l’exercici físic en pacients amb patologies cròniques vinculades amb el sedentarisme. Tot això a partir de l’anàlisi de: a) Les característiques del programa d’activitat física que realitzen les persones amb patologies relacionades amb el sedentarisme, incloent els aspectes organizatius, mèdics i esportius, i b) La visió i necessitats dels tres agents que intervenen en un programa de prescripció d’activitat física en atenció primària.

Per això proposem experimentar l’ús d’un entorn tecnològic en xarxa amb pacients, tècnics i metges vinculats a un centre d’atenció primària i a un centre esportiu. Aquest procés permetrà aportar informació sobre l’impacte de la utilització d’un entorn virtual en el manteniment i continuïtat de la pràctica d’activitat física en persones amb una patologia concreta.

Participants

Nom Centre
Luís Marqués Molías URV
Angel Pío Gonzalez Soto URV
Maria Mercedes Gisbert Cervera URV
Saturnino Gimeno Martín URV
Mª Jesús Aguaron García URV
Mª Sagrario Acebedo Urdiales URV
Mar Camacho Martí URV
Jose B. Holgado García URV
Jose María Cela Ranilla URV
Jessica Vlásica URV
Vanessa Esteve URV
Mario Lloret i Riera Consell Català de l'Esport
Juan José Garcia Gil Consell Català de l'Esport
Sílvia Aranda Garcia Consell Català de l'Esport
Anna Carol Pérez Segarra Consorci Sanitari de Barcelona
Azucena Carranzo Tomas Consorci Sanitari de Barcelona
Francesc X. Anguera Cugat Consorci Sanitari de Barcelona
Anna Maria Díaz Gallego Consorci Sanitari de Barcelona
Fernando Marqués Molías Institut Català de la Salut

Programa d'ajuts

Programa d'ajuts d'incorporació a la recerca 2006

Objectiu general:

El principal objectiu d'aquest projecte és realitzar un acostament respecte a l'ús de les tecnologies de la informació i la seva incorporació a les activitats físiques dels pacients d'atenció primària de la ciutat de Reus mitjançant l'ús d'un entorn web, que permeti la interacció, comunicació i col·laboració digital per tal de generar una millor qualitat de vida.

Objetius específics:

O.1. Identificar els requisits a tenir per l'entorn en xarxa des de la visió dels pacients, tècnics esportius i personal sanitari.

O.2. Establir els factors a considerar per tal d'aconseguir la integració d'un entorn en xarxa en un programa d'activitat física, prescrit des de l'atenció primària, per a persones amb problemes d'obesitat.

O.3. Analitzar la variació de l'adherència als programes d'activitat física dels pacients i la seva relació amb l'ús de l'entorn en xarxa, identificant els factors individuals i contextuals que provoquen aquesta variació.

O.4. Dissenyar un conjunt de recursos i serveis en xarxa per tal de ser utilitzat en les accions informatives i de suport en programes relacionats amb l'activitat física i la salut.

O.5. Dissenyar el procés formatiu necessari per a la utilització efectiva de l'entorn per part dels pacients, tècnics esportius i personal sanitari.

O.6. Establir els principis bàsics d'una metodologia de treball col·laboratiu en un entorn tecnològic entre tècnics esportius i personal sanitari, per tal que es afavoreixin les interaccions amb els pacients.

O.7. Difondre els criteris, metodologies, recursos i serveis en els àmbits acadèmic i institucional, amb la finalitat que tinguin aplicabilitat a programes de similars característiques en desenvolupament o en preparació.

El pla de treball es va articular segons dues línies d'actuació:

A) Identificació i anàlisi dels requisits que ha de tenir l'entorn en xarxa segons dos criteris:

a. Les característiques del programa d'activitat física que realitzen les persones amb patologies relacionades amb l'obesitat, incloent els aspectes organitzatius, metges i esportius.

b. La visió i necessitats dels tres agents que intervenen en un programa de prescripció d'activitat física en atenció primària.

B) Desenvolupament i aplicació d'un entorn de xarxa per tal de corroborar el nostre plantejament sobre la influència positiva d'aquest entorn en l'adherència a programes d'activitat física.