Logo l@te
Logo URV
Estudio comparado para aprender y enseñar en docentes en formación en Uruguay y Chile

Estudio comparado para aprender y enseñar en docentes en formación en Uruguay y Chile

2016 - 2017

És un projecte de la Fundación Ceival (Uruguai) on la Universitat Rovira i Virgili juntament amb la Universitat de les Illes Balears participa amb el rol d'experta en la temàtica que s'aborda. Aquest està presentat al "llamado de Inclusión Educativa de ANII – Fundación Ceibal" i aprovat pel seu finançament entre abril del 2016 i maig del 2017.

Comparar el nivell d'acompliment associat a les competències digitals (CD) per a l'aprenentatge i l'ensenyament, en els estudiants d'últim any de les carreres de formació inicial docent en Institucions d'Educació Superior d'Uruguai i Xile, generant recomanacions que orientin millores en la inserció de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en formació inicial docent (FID).

Quiroz, J. S., Lázaro, J. L., Arredondo, P. M., & Reyes, R. C. (2018). El desarrollo de la competencia digital docente durante la formación del profesorado.Opción34, 86, 423-449.