Logo l@te
Logo URV

Intervenció educativa vers els problemes de convivencia als centres d’ESO

Aquesta tesi vol reflexionar al voltant del tema de l'educació per a la convivència, a partir de l'estudi dels problemes de convivència i les estratègies d'intervenció vers els mateixos que es donen habitualment als centres educatius d'ESO.