Logo l@te
Logo URV

Entornos Virtuales de Aprendizaje en la Facultad de Informática y Electrónica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Análisis desde la perspectiva de su profesorado

La finalitat d'aquesta investigació és descriure i interpretar el rol dels docents que utilitzen en els Entorns Virtuals d'Aprenentatge (EVAs) per definir els seus perfils i patrons d'ús en el context de la Facultat d'Informàtica i Electrònica (FIE).