Logo l@te
Logo URV

El E-Learning en la formación del voluntariado de fisioterapia en cooperación internacional. Diseño e implementación de un modelo formativo

Aquesta tesi doctoral mostra els resultats de la creació, implementació i desenvolupament d'un model formatiu basat en el disseny instruccional ASSURE. Es busca solucionar les deficiències formatives del voluntariat en Fisioteràpia en Cooperació Internacional detectades amb anterioritat (2010), mitjançant una recerca mixta sobre fisioterapeutes col·legiats a Catalunya (n=100), reflectida en: un estudi cuasi-experimental avaluat per qüestionaris semi-estructurats (2011) i un estudi qualitatiu avaluat per grups focals (2012).