Logo l@te
Logo URV

Aprendizaje combinado de las habilidades visuoespaciales en fisioterapia: estudio de caso

La finalitat d'aquesta tesi és descriure l'aprenentatge combinat per millorar les habilitats visuoespaciales. Els estudiants de Fisioteràpia participants van ser distribuïts aleatòriament en un grup de retroalimentació Visual i Textual (VT), i en un altre grup que solament va rebre la textual (T). Durant les 10 setmanes que va durar l'aprenentatge combinat, les sessions presencials van ser filmades i les participacions en l'entorn virtual registrades per avaluar la interacció.