Logo l@te
Logo URV

La tecnología como herramienta de empoderamiento para el colectivo de mujeres mayores

La present tesis s'enmmarca dins el projecte europeu Equal Igualdader 2005-2005, (AD 1002). L'objectiu principal d'aquesta investigació és la de capacitar a les dones grans de la Comarca del Montsià en l'ús de les TICs, com a eina d'apoderament en relació a la percepció de si mateixes i per a la recuperació de la seva memòria històrica.