Logo l@te
Logo URV

Disseny, implementació i avaluació del pla d’explotació dels recursos TIC als centres de primària del Baix Ebre

De sempre s'han analitzat els àmbits educatius i socials com a sotmesos a diversos canvis i des d'una perspectiva de constant evolució, a més de la consideració que se'n pot arribar a fer respecte a la seva mútua dependència.
Aquests canvis, en general, plantegen nous reptes a les autoritats educatives, a tots/es aquells/es professionals relacionats/des amb el món de l'ensenyament i l'educació, i, sobretot, al professorat. Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) no són alienes al procés d'adaptació; no només pel seu significat intrínsec que per si sol ha comportat una revolució social, cultural i fins i tot econòmica, i un camí on s'entreveu el final, sinó també perquè han esdevingut un contingut amb pes específic propi del disseny curricular, un recurs i una eina pedagògica que, sens dubte, ha de facilitar la tasca als docents i l'aprenentatge a l'alumnat i, finalment, un agent fonamental que de manera transversal intervé en el fet educatiu.