Logo l@te
Logo URV

Disseny i validació d’una estratègia per a l’avaluació i certificació de la competència digital docent.

Dissenyar i implementar una estratègia per a l’avaluació i la certificació de la CDD dels estudiants de doble
titulació del grau de mestres