Logo l@te
Logo URV

Avaluació continuada del propi procés d’aprenentatge mitjançant l’ús de les tecnologies mòbils

Millorar el rendiment de l’alumnat introduint-hi les TIC en el procés