Logo l@te
Logo URV

NOVA PUBLICACIÓ A EDUTEC – REVISTA ELECTRÒNICA DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

Un nou article dels companys i companyes del laboratori, titulat Diseño e implementación de un cambio metodológico en el ámbito científico mediante la gamificación y el modelo de las 5E”,  ha estat publicat recentment a la Revista Electrònica de Tecnologia Educativa, EDUTEC. Aquesta investigació, de manera general, pretén millorar la metodologia de l’assignatura Física i Química a 3r de la ESO mitjançant la gamificació com a recurs educatiu i el model de les 5E.

  • Garcia i Grau, F., Valls Bautista, C., & Gisbert Cervera, M. (2018). Diseño e implementación de un cambio metodológico en el ámbito científico  mediante la gamificacióny el modelo de las 5E. Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa, (66). https://doi.org/10.21556/edutec.2018.66.1187