Logo l@te
Logo URV

Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del coneixement

Arget coordina el Màster Interuniversitari en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del coneixement on participen la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Lleida i la Universitat de Múrcia. Aquest és de 60 crèdits i ens permet escollir entre dos itineraris:

  • Perfil Professional

Dissenyar i desenvolupar projectes d’e-learning. Gestionar campus virtuals i serveis de formació. Disseny i desenvolupament de materials de formació. Assessorament tècnic i pedagògic. Gestionar informació i coneixement.

  • Perfil Investigador

Dissenyar i desenvolupar projectes de recerca en l’àmbit de la Tecnologia Educativa. Gestionar projectes de recerca en l’àmbit de l’e-learning. Disseny i desenvolupament de projectes d’investigació fonamental i de R + D + I. Assessorament tècnic i pedagògic en projectes de recerca de l’àmbit de la Tecnologia Educativa.