Logo l@te
Logo URV

Call for papers: Universitas Tarraconensis

Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació (UTE). És una revista que publica dues vegades l'any el Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Es tracta d'una revista d'accés obert revisada per experts. La seva principal línia temàtica és la recerca educativa. El seu objectiu principal consisteix a contribuir al desenvolupament de les Ciències de l'Educació i en promoure la difusió sobre noves metodologies i enfocaments de l'ensenyament i aprenentatge de les ciències donant resposta als reptes de la societat del segle XXI. Per assegurar la publicació d'articles de qualitat, la revista aplica un rigorós procés editorial i segueix el model Open Journal System (OJS) que dóna suport a la publicació acadèmica d'accés obert.

Aquest número especial es centrarà en els avanços d'aquest tema d'investigació, a través de les contribucions empíriques d'investigadors de diferents països. Tot això intentant donar visibilitat a totes aquelles investigacions i estudis que dins del camp de la didàctica de les ciències s'estan produint en els nostres dies amb aquest número monogràfic de la revista Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació (UTE). 

Les línies temàtiques són:

  • La perspectiva de gènere en la didàctica de les ciències
  • Experiències i bones pràctiques en la didàctica de les ciències en àmbits no universitaris
  • Experiències i bones pràctiques en didàctica de les ciències en l'àmbit universitari
  • La implementació de les TIC en la didàctica de les ciències
  • Experiències STEAM
  • Metodologies actives en l'aprenentatge de les Ciències

Editors temàtics:

  • Cristina Valls
  • Juan Francisco Álvarez

Més informació